Nawet najmniejszy błąd lub luka w systemie może spowodować duży wyciek wrażliwych danych firmy. Dlatego ważne jest zadbanie o wdrożenie odpowiednich procedur i przeszkolenie personelu. Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne, w zakresie ochrony przed cyberatakami.

Wirusy, złośliwe oprogramowanie typu malware czy ransomware wpisują się w dzisiejszą codzienność i stanowią poważne zagrożenie. Aktywne systemy bezpieczeństwa dbają o to, aby było ono neutralizowane zaraz po wykryciu. Szyfrowanie, dwuetapowa weryfikacja, kody jednorazowe oraz kontrola uprawnień zapewnią, że dostęp do wrażliwych danych mają tylko upoważnione osoby, a monitoring gwarantuje bezpieczeństwo fizyczne.

Proponujemy rozwiązania mające na celu skuteczne zabezpieczenie Państwa systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem.

  • opracowanie polityki bezpieczeństwa
  • opracowanie i wdrożenie systemu zabezpieczeń
  • obrona przed atakami i analiza po włamaniowa
  • opracowanie systemu kopii bezpieczeństwa
  • przeprowadzanie audytów
  • testy penetracyjne
  • rozwiązania chmurowe
  • szkolenia personelu

Zapewnienie bezpieczeństwa danych to ciągłe wyzwanie, które wymaga elastyczności oraz szybkiego i zdecydowanego działania. Proponowane przez nas rozwiązania pozwolą w budowie skutecznego systemu bezpieczeństwa na każdym poziomie. Pomożemy przygotować indywidualny zestaw procedur, dopasowany do wymogów klienta.

Zapraszamy do kontaktu

Przeczytaj: Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci